Benvingut a Argentona Energia!

Aquesta es una plataforma dissenyada per a la gestió del manteniment i la visualització de dades energétiques d'equipaments del municipi d'Argentona, amb la qual es pot fer:

  • Gestionar les incidències que es produeixin als edificis municipals
  • Mantenir al dia el inventari dels edificis
  • Mantenir i visualitzar històrics de les inspeccions als edificis municipals
  • Planificar i executar accions de manteniment preventiu
  • Gestió energètica dels diferents equipaments i visualitzar informes estadístics
  • Control del manteniment de les instal·lacions
Evolució Consum Aigua Reg - Equipaments i Fonts - Facturat segons SIE
Any Consum (m3) Import (€) Ratio (€/m3)
2011 37.284 30.425,99 0.82
2012 51.790 33.095,25 0.64
2013 45.538 39.078,19 0.86
2014 37.266 36.093,21 0.97
2015 36.121 37.652,40 1.04
2016 26.781 35.548 1.33
Evolució Consum Energètic - Enllumenat Públic
Total Consum SIE 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Consum (KwH) 1.078.514 1.199.475 1.235.389 956.693 1.004.023 915.258
Import (€) 157.108 151.153 163.662 126.973 131.455,1 127.025,46
Total Consum Telegestió 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Consum (KwH) 1.100.000 1.189.789 1.230.185 1.135.524 833.080 931.571
Ratio euro/KwH 0,146 0,126 0,132 0,133 0,131 0,139
Fanals 3033 3047 3026 3026 3026 3232
Potència Instal·lada 338 324 323 327 292 330
Ratio w/punt de llum instal·lats 111,44 106,33 106,74 108,06 96,50 102,10